آذر ماه خشک و بسیار کم بارش در استان گلستان

آذر ماه خشک و بسیار کم بارش در استان گلستان

✅ نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان در گفتگو با روابط عمومی از میزان بسیار کم بارندگی در آذر ماه استان خبر داد و میزان آن را 14.4 میلیمتر اعلام کرد.

✍️ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، نوربخش داداشی مدیر کل استان در تحلیل شرایط آب و هوایی آذر 1400 گفت: بارش در آذر ماه سالجاری نسبت به دوره آماری کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

✅ وی افزود: میزان بارش از ابتدای سال زراعی جاری تا اول دی ماه 89.4 میلیمتر بوده که نسبت به دوره آماری 28 درصد کاهش و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 18 درصد افزایش داشته است.

✅ داداشی در ادامه گفت: در آذر 1400 میانگین بارش استان 14.4 میلیمتر بوده است’ که 69 درصد نسبت به متوسط این ماه کاهش داشته است و بیشترین میزان بارش در بین شهرهای استان در بندرگز به میزان 28.2 میلیمتر و کمترین میزان بارش به میزان 8.2 میلیمتر در ایستگاه اینچه برون اتفاق افتاده است.

✅ این مقام مسئول در ادامه گفت : در آذر 1400 میانگین دمای استان 12.2 درجه سانتیگراد بوده است بطوریکه 3 درجه نسبت به متوسط آذر ماه افزایش داشته است. حداکثر دمای ثبت شده 31.1 درجه در گنبد کاوس و حداقل دمای ثبت شده 2.3- درجه در گرگان بوده است.