اردیبهشت پر بارش ولی همچنان تداوم خشکسالی در استان

✍️ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، نوربخش داداشی مدیر کل استان در تحلیل شرایط آب و هوایی اردیبهشت 1401  گفت، بارش های خوبی را در این ماه در استان شاهد بودیم.

♦️در اردیبهشت  1401 میانگین بارش  استان 64.2 میلیمتر بوده است، این نشان می دهد 77 درصد نسبت به متوسط  این ماه افزایش بارش رخ داده و تعداد روزهای همراه با بارش 14 روز بوده است. البته میزان بارش در شهرستان های بندرگز و اینچه برون در این ماه نسبت به دوره بلند مدت 25 درصد کاهش داشته است. بیشترین میزان بارش در ایستگاههای سینوپتیک استان در مینودشت 142.3 میلیمتر  به ثبت رسیده است و کمترین میزان بارش 17.2 در اینچه برون اتفاق افتاده است.

♦️ همچنین  میزان بارش از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون 330.8 میلیمتر بوده است و در مقایسه با دوره بلند مدت 12 درصد کاهش را نشان می دهد.

 

♦️ این مقام مسئول در ادامه گفت : در اردیبهشت  1401 میانگین دمای استان 18.1 درجه سانتیگراد بوده است بطوریکه 0.8 درجه نسبت به متوسط اردیبهشت  ماه کاهش داشته است. حداکثر دمای ثبت شده 39.6 درجه در اینچه برون و حداقل دمای ثبت شده 8.9  درجه در فرودگاه گرگان  به ثبت رسیده است.