افزایش محسوس دما طی دو روز آینده/ کاهش محسوس دما’ باران و برف در آخر هفته در استان

‍ ‍✅ افزایش محسوس دما طی دو روز آینده/ کاهش محسوس دما’ باران و برف در آخر هفته در استان

✅ نشست پیش آگاهی و کمیته بحران هواشناسی به ریاست نوربخش داداشی مدیر کل استان قبل از ظهر امروز یکشنبه ششم آذر ماه در مرکز پایش ومانیتورینگ استان برگزار شد.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ انتقال گرما همراه با تقویت جریانات جنوبی از نواحی گرم و خشک فلات ایران از روز سه شنبه 1400/9/9 تا پایان روز چهارشنبه 1400/9/10 باعث افزایش دمای بیش از 8 تا 12 درجه ای هوا شده و وزش باد نسبتا” شدید و گاها” شدید را بدنبال دارد که پتانسیل وقوع آتش سوزی در جنگلها و مراتع و احتمال خسارت به سازه ها و ابنیه های با استحکام پایین را باعث خواهد شد.

✅ در ادامه از روز پنجشنبه 1400/9/11 تا روز جمعه 1400/9/12 با نفوذ سامانه سرد و بارشی به استان باعث ایجاد بارندگی’ ریزش برف در مناطق کوهستانی’ مه غلیظ و کاهش 15 تا 18 درجه ای دمای هوا شده و وزش باد نسبتا شدید را نیز به همراه خواهد داشت.

✅ با توجه به شرایط فوق طی روزهای آینده و پس از بحث و گفتگوی کارشناسی داداشی مدیر کل استان مقرر نمود تا:

✅ مراتب با صدور هشدار سطح نارنجی برای انجام تمهیدات لازم به مدیریت بحران’ هلال احمر’ پلیس راه’ صداوسیما و دیگر دستگاههای خدمت رسان مدیریت بحران استان و عموم مردم اطلاع رسانی شده و تاکید نمود در ایام یاد شده کارشناسان پیش بینی’ کارشناسان کشیک مدیریت بحران ستاد و شهرستانها از آمادگی لازم برای امر اطلاع رسانی بهنگام برخوردار باشند.