افزایش 18 درصدی بارندگی نسبت به بلند مدت با آغاز سال زراعی جدید در گلستان

‍✅ افزایش 18 درصدی بارندگی نسبت به بلند مدت با آغاز سال زراعی جدید در گلستان

✅ نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی گلستان در گفتگو با روابط عمومی از افزایش 18 درصدی بارندگی نسبت به آمار بلند مدت مهر ماه خبر داد.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ داداشی مدیر کل استان گفت: با آغاز سال زراعی جدید در مهر ماه 1400 میانگین میزان بارندگی در استان 43 میلیمتر بوده که نسبت به آمار بلند مدت 18 درصد افزایش داشته است.

✅ وی افزود: بیشترین میزان بارندگی در مهرماه 1400 در شهرستان مینودشت 122.2 میلیمتر و کمترین میزان بارش در ایستگاه مرزی اینچه برون 11.6 میلیمتر به ثبت رسیده است.

✅ داداشی همچنین گفت: میانگین دمای هوا در مهر ماه سالجاری در استان 19.5 درجه سانتیگراد بوده که نسبت به آمار بلند مدت 1.0 درجه سانتیگراد کاهش داشته است.

✅ این مقام مسئول در پایان گفت: بیشترین دمای ثبت شده مهر ماه در شهرستان مراوه تپه بمیزان 39.2 درجه سانتیگراد و کمترین دمای این ماه در اینچه برون بمیزان 5.7 درجه سانتیگراد به ثبت رسیده است.