امضاء تفاهمنامه همکاری هواشناسی با اداره امور شعب بانک ملی ایران، استان گلستان

امضاء تفاهمنامه همکاری هواشناسی با اداره امور شعب بانک ملی ایران، استان گلستان

✅ نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی گلستان با حسین قدیر رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان دیدار و گفتگو کرد.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، در راستای ایجاد امکانات رفاهی و اخذ تسهیلات بانکی برای کارکنان و همینطور سهولت در دریافت تسهیلات نوربخش داداشی مدیر کل استان به همراه رئیس اداره توسعه و منابع و کارشناس تحول اداری استان با حسین قدیر رئیس اداره امور شعب بانک ملی ایران، استان گلستان دیدار و گفتگو کرد.

✅ محور این دیدار و گفتگو ایجاد زمینه های انعقاد تفاهمنامه همکاری بین هواشناسی واداره امور شعب بانک ملی ایران در استان گلستان ایجاد امکانات رفاهی برای کارکنان استان بود که پس از بحث و گفتگوهای کارشناسی بین طرفین مقرر شد تا با امضاء تفاهمنامه همکاری های متقابل دریافت تسهیلات بانکی برای کارکنان هواشناسی استان در کمترین زمان انجام پذیرد.