امضاء تفاهم نامه همکاری بین اداره کل هواشناسی گلستان و دانشگاه پیام نور استان گلستان

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، روز دوشنبه 20 آذر 1402 طی جلسه ای با حضور آقای مهندس امان محمد کمالی مدیر کل هواشناسی گلستان و خانم دکتر سعیده شمسی رییس دانشگاه پیام نور گلستان در دانشگاه، تفاهمنامه ای میان این دو دستگاه به امضاء رسید.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، موضوع این تفاهم نامه، همکاری های علمی و پژوهشی مشترک، برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای ، تألیفات و ترجمه متون علمی می باشد. در این نشست مسئولین دو طرف ابراز امیدواری کردند تا با استفاده از ظرفیتها و امکانات علمی یکدیگر بتوانند موجب ارتقاء و هم افزایی دو سازمان شوند. این تفاهمنامه برای مدت پنج سال منعقد شده است.‌