بارندگی 35 میلیمتری در نوچمن/ برف 20 سانتیمتری در درازنو/ توفان با سرعت 90 کیلومتر درساعت در مراوه تپه

‍ ✅ بارندگی 35 میلیمتری در نوچمن/ برف 20 سانتیمتری در درازنو/ توفان با سرعت 90 کیلومتر درساعت در مراوه تپه

✅ با ورود سامانه سردوبارشی از بامداد روز پنجشنبه 1400/9/11 توفان با سرعت 90 کیلومتر در ساعت مراوه تپه را درنوردید و بیشترین میزان بارش از آغاز بارندگی تا پایان آن در نوچمن بمیزان 35 میلیمتر و بیشترین میزان برف در دراز نو 20 سانتیمتر اندازه گیری و ثبت شد.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ پیرو هشدار نارنجی شماره 14- 1400/9/7 هواشناسی و با ورود سامانه سرد و بارشی از ساعات بامداد روز پنجشنبه 1400/9/11 ابتدا توفان با سرعت 90 کیلومتر در ساعت مراوه تپه را در نوردید و بیشتر گستره استانی را باران و نواحی کوهستانی را بارش برف فرا گرفت که بیشترین میزان بارندگی از زمان شروع فعالیت سامانه تا پایان آن در نوچمن بمیزان 35 میلیمتر و بیشترین میزان برف در دراز نو بمیزان 20 سانتیمتر اندازه گیری و گزارش شد.

✅ بر همین اساس میانگین بارندگی در زمان فعالیت این سامانه بارشی در حوزه شهرستان گرگان 23 میلیمتر’ گنبد کاوس 9 میلیمتر’ بندرترکمن 13 میلیمتر’ کلاله 11 میلیمتر’ علی آباد 20 میلیمتر’ مراوه تپه 6 میلیمتر’ آق قلا 13 میلیمتر’ بندرگز و کردکوی 29 میلیمتر’ گمیشان 12 میلیمتر’ رامیان 20 میلیمتر’ مینودشت 19 میلیمتر و گالیکش 16 میلیمتر بوده است.

✅ بر اساس الگوهای پیش یابی انتظار داریم از امشب سامانه سرد و بارشی از مرزهای شرقی استان خارج شده و تا اواخر هفته آینده ( به جز روز دوشنبه که با عبور امواج کوتاه احتمال بارش خفیف و پراکنده وجود دارد ) جوی نسبتا” آرام در استان حاکم و بتدریج روند افزایش نسبی دما را در استان شاهد باشیم.