برگزاری دوره آموزشی مجازی “هوا و اقلیم شناسی” در استان گلستان

برگزاری دوره آموزشی مجازی “هوا و اقلیم شناسی” در استان گلستان

دوره آموزشی یک روزه “هوا و اقلیم شناسی” بصورت مجازی و ویدئو کنفرانس روز یکشنبه 1400/05/10 در هواشناسی استان گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان گلستان، دوره آموزشی یک روزه “هوا و اقلیم شناسی ” بصورت مجازی بنا به درخواست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بمنظور آموزش ضمن خدمت کارشناسان فنی اداره یاد شده و آشنایی با کلیات هوا و اقلیم شناسی روز یکشنبه 1400/05/10 در هواشناسی استان گلستان برگزار شد.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی یکروزه مجازی با مفاهیم هواشناسی و اقلیم شناسی، عناصر و عوامل اقلیم شناسی، انواع ایستگاههای هواشناسی، لایه های مختلف اتمسفر و ترکیبات آن و عواملی مانند تابش خورشید، رطوبت، فشار هوا و دما و… که باعث تغییرات جوی می شوند و همینطور ابزارهای اندازه گیری آن، شناخت اقلیم های مختلف و روش های طبقه بندی آنها آشنا شدند.

لازم به ذکر است که تدریس این دوره آموزشی مجازی را مهدی جاوردی معاون فنی و شبکه ایستگاههای استان گلستان عهده دار بوده است.