برگزاری نشست دستگاههای اجرایی استان با موضوع تسریع ساخت ابنیه رادار هواشناسی گلستان

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، با دستور استاندار محترم در خصوص تسریع روند ساخت ابنیه رادار گلستان ، نشستی با حضور مدیر کل هواشناسی گلستان و نمایندگان  معاونت عمرانی استانداری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، اداره کل راه و شهرسازی و نماینده شرکت طرف قرار داد در اداره کل هواشناسی استان گلستان برگزار شد.

با توجه به اهمیت رادار هواشناسی جهت صدور هشدار های هواشناسی و پیش بینی های خیلی کوتاه مدت در مواقع بحران وقوع سیل حاضرین در این نشست راهکارهای اجرایی و پیشنهادات خود را جهت تسریع در ساخت ابنیه رادار عنوان کردند.