برگزاری کارگاه آموزشی ” ارتقاء سلامت نظام اداری ” در هواشناسی استان گلستان

برگزاری کارگاه آموزشی ” ارتقاء سلامت نظام اداری ” در هواشناسی استان گلستان

✅ کارگاه آموزشی ” ارتقاء سلامت نظام اداری ” با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور نوربخش داداشی مدیر کل و کارکنان ستادی در محل سالن کنفرانس هواشناسی گلستان برگزار شد.

 

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ با برنامه ریزی انجام شده واحد آموزش و کمیته سلامت اداری هواشناسی استان کارگاه آموزشی ” ارتقاء سلامت نظام اداری ” در محل سالن کنفرانس هواشناسی استان برگزار شد.

✅ شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی با سر فصل های ویژگی های سازمان سالم’ ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد’ مزایا و کارکردهای نظام مدیریت سلامت اداری’ عوامل تاثیر گذار بر سلامت اداری’ وظایف و اختیارات شورای دستگاه های نظارتی استان’ شیوه ها و اولویت های بازرسی موضوع ماده (۹۱) و راهکارهای استقرار مدیریت سلامت اداری آشنا شدند.