برگزاری کارگاه آموزشی ” استفاده کاربردی از خروجی های جو بالا ” در گلستان

برگزاری کارگاه آموزشی ” استفاده کاربردی از خروجی های جو بالا ” در گلستان

با برنامه ریزی کمیته آمورش استان کارگاه آموزشی ” استفاده کاربردی از خروجی های جو بالا ” امروز سه شنبه 23/6/1400 در محل سالن کنفرانس هواشناسی گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ کارگاه آموزشی با موضوع ” استفاده کاربردی از خروجی های جو بالا ” با ارائه خانم مهدیه اصحابی کارشناس مرکز پیش بینی استان و همکاری داود پیل آرام رئیس اداره هواشناسی فرودگاهی و جو بالا گرگان امروز در محل سالن کنفرانس هواشناسی گلستان برگزار شد.

شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی که با حضور مدیر کل و کارشناسان ستادی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی کرونا و بصورت وبینار با آدرس اینترنتی http://video.irimo.ir\golestan برای سایر همکاران علاقمند در شهرستانها ارائه میشد’ با سر فصل های کاربرد نمودار Skew-T’ معایب و مزایای این نمودار’ انواع نمودارهای Skew-T در زمان رخداد پدیده های جوی ‘شاخص های ناپایداری و استفاده از نمودارهای Skew-T در پیش بینی های پدیده های جوی کوتاه مدت آشنا شدند.