برگزاری کارگاه آموزشی ” تغییر اقلیم و تاثیر آن بر مقادیر حدی پارامترهای اقلیمی ” در استان گلستان

برگزاری کارگاه آموزشی ” تغییر اقلیم و تاثیر آن بر مقادیر حدی پارامترهای اقلیمی ” در استان گلستان

کارگاه آموزشی ” تغییر اقلیم و تاثیر آن بر مقادیر حدی پارامترهای اقلیمی ” با حضور نوربخش داداشی مدیر کل استان و دیگر کارکنان ستادی و بصورت وبینار برای همکاران شهرستانی امروز دوشنبه 1400/6/29 در سالن کنفرانس هواشناسی گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ با برنامه ریزی واحد آموزش و با ارائه عبدالجبار ملاعرازی و خدیجه محمدنیا کارشناسان بخش آمار استان ” کارگاه آموزشی تغییر اقلیم و اثرات آن بر مقادیر حدی پارامترهای اقلیمی گلستان و همینطور گزارش وضعیت گردوغبار استان در 20 سال اخیر ” امروز دوشنبه در هواشناسی گلستان برگزار شد.

شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی که بصورت وبینار به آدرس اینترنتی http://video.irimo.ir/ golestan همکاران شهرستانها هم حضور داشتند’ حاضرین با مفاهیم تغییر اقلیم’ مقادیر حدی’ گرمایش جهانی’ فراوانی وقوع پدیده های حدی در دهه های گذشته و مقایسه آنها در ایستگاههای استان شامل (دما – بارش – سرعت باد – یخبندان و گردو غبار) آشنا شدند.