برگزاری کارگاه آموزشی ” توسعه هواشناسی دریایی کاربردی ” در گلستان

‍ ✅ برگزاری کارگاه آموزشی ” توسعه هواشناسی دریایی کاربردی ” در گلستان

✅ کارگاه آموزشی توسعه هواشناسی دریایی کاربردی بصورت میدانی در محل استقرار صیادان پره در تاریخ 1400/8/30 در سواحل بندر ترکمن برگزار شد.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ در این کارگاه آموزشی پرسنل هواشناسی دریایی استان با حضور در محل استقرار صیادان پره نحوه کاربرد داده ها و اطلاعات هواشناسی’ بخصوص در شرایط بروز مخاطرات آب و هوایی را برای صیادان تشریح نمودند.

✅ در ادامه پاسخگویی به پرسش های صیادان’ بازخورد گیری از اقدامات و اطلاع رسانی های انجام شده تاکنون در این زمینه’ نظر سنجی و همچنین نیاز سنجی خدمات مورد نیاز صیادان بمنظور خدمات رسانی بهینه و کاربردی انجام شد.