تالیف کتاب “مدیران شایسته” توسط ذیحساب هواشناسی استان گلستان

تالیف کتاب “مدیران شایسته” توسط ذیحساب هواشناسی استان گلستان

✅ دکتر محمد علی طبرسا’ ذیحساب هواشناسی گلستان کتاب ” مدیران شایسته ” را تالیف و به نوربخش داداشی مدیر کل و اعضای شورای برنامه ریزی هواشناسی اهدا کرد.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ این کتاب که نتیجه سالها تلاش نویسنده در ابعاد مدیریتی است به تعاریف متعدد از مدیریت اسلامی ‘ ویژگی و شایستگی مدیران از منظر اسلام’ شایسته سالاری و دیگر ضروریات مهم مدیریت و … پرداخته است.

✅ در بخشی از این کتاب آمده است: مدیری که به وظیفه اش آشناست برای سازمان یک مزیت محسوب می شود و مدیری که صاحب اخلاق نیک است برای سازمان دو مزیت محسوب می شود.

✅ همینطور از نظر مولف مدیری که هنگام کار حضور خداوند را در کنارش احساس می کند سازمان را به عرش اعلا می برد و ارزش یک مدیر را موقعیت و پست سازمانی او مشخص نمی کند’ بلکه وابسته به میزان رضایتی است که در عموم مردم و کارمندان ایجاد می شود.

✅ در پایان ضمن تبریک تالیف کتاب مدیران شایسته به دکتر محمد علی طبرسا’ در ادامه مسیر برای وی آرزوی توفیق و سربلندی می نماییم.