تاکید بر گسترش همکاری های دانشگاههای استان گلستان با هواشناسی

تاکید بر گسترش همکاری های دانشگاههای استان گلستان با هواشناسی

✅ بمناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و در راستای اجرای تفاهمنامه بین دانشگاه گلستان، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی و دانشگاه آزاد واحد گرگان صبح امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۷ نشست مشترک بین اساتید دانشگاههای یاد شده با نوربخش داداشی مدیر کل و اعضای کمیته علمی هواشناسی استان در دفتر مدیر کل هواشناسی برگزار شد.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، دکتر عبدالعظیم قانقرمه دانشیار دانشگاه گلستان، دکتر بایرام کمکی استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی و دکتر کامی کابوسی معاون آموزشی دانشگاه آزاد واحد گرگان با حضور در هواشناسی با نوربخش داداشی مدیر کل و اعضای کمیته علمی هواشناسی دیدار و گفتگو کردند.

✅ محور این نشست که در راستای تفاهمنامه فی مابین برگزار شد، بحث و گفتگو پیرامون مرجع قرار گرفتن خروجی ناشی از انجام تحقیقات و پژوهشهای مشترک در استان، گسترش زمینه های پژوهشی مشترک در راستای اهداف سازمان و کاربردی شدن نتایج حاصل از پژوهشها در استان، تاکید بر مشارکت پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو و مرکز ملی اقلیم شناسی و دیگر دستگاههای اجرایی ذیربط مانند محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی و شیلات در انجام تحقیقات و پژوهش ها و اجرای طرحهای مشترک و تقویت حلقه دانشگاه، صنعت و دستگاههای اجرایی با توجه به پتانسیل هواشناسی مبنی بر تولید داه های مورد نیاز و بسترهای اطلاع رسانی بمنظور برآورده کردن نیازهای جامعه استانی و کشوری بود.

✅ در ادامه پس از بحث و گفنگوهای لازم کارشناسی مقرر گردید تا نشست بعدی با دعوت از مراکز علمی و تمامی دستگاههای اجرایی یاد شده در آینده ای نزدیک برای تصمیم گیری جامع در خصوص موارد مطرح شده برگزار شود.