تحلیلی بر وضعیت آب و هوایی تیر ماه سال 1400 استان گلستان

تحلیلی بر وضعیت آب و هوایی تیر ماه سال 1400 استان گلستان

نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی گلستان در مصاحبه با روابط عمومی گفت: علیرغم کاهش 5 درصدی متوسط بارندگی تیرماه در استان، همچنان خشکسالی شدید در نیمه شرقی و خشکسالی متوسط در نیمه غربی استان ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، نوربخش داداشی مدیر کل استان در این گفتگو و در تحلیل شرایط آب و هوایی تیرماه 1400 استان گفت :

 میانگین بارش تیرماه سالجاری استان 16.9 میلیمتر بوده است، که این مقدار نشان می دهد 5 درصد نسبت به متوسط این ماه کاهش بارش رخ داده و بیشترین میزان بارش در ایستگاههای سینوپتیک استان در مراوه تپه به میزان 76.6 میلیمتر وکمترین مقدار بارش به میزان 2 میلیمتر در ایستگاه اینچه برون اتفاق افتاده است که این مقادیر به سبب بارش های نقطه ای در استان بوده و علیرغم کاهش 5 درصدی بارش نسبت به میانگین این ماه همچنان خشکسالی شدید در نیمه شرقی و خشکسالی متوسط در نیمه غربی استان ادامه دارد.

 داداشی در ادامه به وضعیت دمایی استان اشاره نمود و گفت : در تیرماه 1400 میانگین دمای ایستگاههای سینوپتیک استان 31 درجه سانتیگراد بوده است بطوریکه 2.2 درجه نسبت به متوسط تیر ماه افزایش داشته و افزود: وقوع دمای حداکثر 50.2 درجه سانتیگراد در گنبدکاوس در تاریخ 14/04/1400 رکورد وقوع دمای حداکثر در استان را شکست و در این روز گنبد کاوس گرمترین شهر کشور بود و حداقل دمای رخ داده در تیر ماه به میزان 19.8 درجه سانتیگراد در کلاله به ثبت رسیده است.

این مقام مسئول در پایان گفت: در تیر 1400 میانگین ساعات آفتابی ایستگاههای سینوپتیک استان 287 ساعت و میانگین تبخیر ایستگاههای سینوپتیک استان 276 میلیمتر بوده است.