تداوم روند کاهشی بارندگی اردیبهشت ماه در استان گلستان

تداوم روند کاهشی بارندگی اردیبهشت ماه در استان گلستان

نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان در گفتگو با روابط عمومی از تداوم روند کاهشی بارندگی در اردیبهشت ماه 1400 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، داداشی مدیر کل استان در این گفتگو در تحلیل شرایط آب و هوایی اردیبهشت 1400 گفت: همچنان روند کاهشی بارش در استان ادامه دارد.

وی افزود: در اردیبهشت 1400 میانگین بارش استان 31 میلیمتر بوده است، این نشان می دهد 13 درصد نسبت به متوسط این ماه کاهش بارش رخ داده و بیشترین میزان بارش در ایستگاههای سینوپتیک استان در علی آباد کتول بمیزان 60.1 میلیمتر و کمترین میزان بارش بمیزان 13.8 میلیمتر در ایستگاه فرودگاه گرگان اتفاق افتاده و به ثبت رسیده است.

مدیر کل هواشناسی گلستان در ادامه گفت : در اردیبهشت 1400 میانگین دمای ایستگاههای سینوپتیک استان 21.8 درجه سانتیگراد بوده است بطوریکه 1.5 درجه نسبت به متوسط اردیبهشت ماه افزایش داشته است که نسبت به سال گذشته 2 درجه افزایش را نشان می دهد. حداکثر دمای ثبت شده 43.8 درجه سانتیگراد در گنبد کاوس و حداقل دمای ثبت شده 10.2 درجه سانتیگراد در فرود گاه گرگان به ثبت رسیده است.

این مقام مسئول در پایان گفت: در اردیبهشت 1400 میانگین ساعات آفتابی ایستگاههای سینوپتیک استان 225.2 ساعت و میانگین تبخیر ایستگاههای سینوپتیک استان 148.2 میلیمتر بوده است.