خشکسالی هواشناسی بسیار شدید تا متوسط دراستان گلستان

خشکسالی هواشناسی بسیار شدید تا متوسط دراستان گلستان

 مدیر کل هواشناسی گلستان در گفتگو با اصحاب رسانه گفت: در شش ماهه ابتدای سال زراعی جاری (1399-1400) بر اساس شاخص SPI خشکسالی هواشناسی بسیار شدید تا خشکسالی متوسط در استان گلستان حاکم بوده است.

 به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، نوربخش داداشی مدیر کل استان در تحلیل شرایط خشکسالی استان در سال زراعی جاری (1399-1400) گفت :

 از ابتدای سال زراعی تا کنون میانگین بارش استان 196.9 میلیمتر بود که نسبت به متوسط دوره آماری 39 درصد ( معادل 127 میلیمتر ) ودر مقایسه با سال گذشته 32 درصد ( معادل 92 میلیمتر ) کاهش داشته است.

 وی همچنین گفت : بیشترین کاهش بارش درشهرستانهای غربی و ساحلی استان شامل بندرترکمن و بندرگز رخ داده است بطوریکه مجموع بارش در این شهرستانها از ابتدای سال زراعی تا کنون 55 درصد نسبت به متوسط دوره آماری کاهش را نشان می دهد.

داداشی افزود : در ماه های آبان و بهمن خشکسالی بسیار شدید در استان اتفاق افتاده و در بقیه ماهها خشکسالی خفیف تا خشکسالی متوسط در استان حاکم بوده است، بنابراین اثرات منفی این رویداد بر منابع آب و کشاورزی استان هم اکنون خود را نمایان کرده است.

 این مقام مسئول درپایان سخنان خود گفت : چشم انداز پیش بینی فصلی بارش و دمای استان بیانگر آن است که میزان بارش بهار در حد نرمال و میانگین دما یک درجه سانتیگراد بیشتر از نرمال خواهد بود، بنابراین بارش فصل بهار، کاهش بارش زمستان را جبران نخواهد کرد.