وب سایت هواشناسی گلستان  یک درگاه اطلاع رسانی در زمینه ارائه خدمات سازمانی بر حسب شرح وظایف واحدهای مختلف سازمانی است و با توجه به ضرورت بروز بودن کلیه اطلاعات می بایست در بازه های زمانی مورد نیاز بهنگام گردد. در این راستا سامانه پیام رسان داخل  سروش  به منظور ارسال به موقع اطلاعات به واحد فناوری اطلاعات جهت بارگذاری در تارنما، راه اندازی شده و رابطین محترم معاونتها و مدیریتها به صورت روزانه نسبت به بازدید تارنما اقدام نموده و در صورت لزوم، اطلاعات مورد نظر خود را جهت بارگذاری به گروه فناوری اطلاعات ارسال می نمایند.

  مهمترین مواردی که در این سایت بروز می گردند عبارتند از :

۱- پیش بینی های ۷۲ ساعته

۲- پیش بینی ۶ روزه

۳- اطلاعیه ها و اخطاریه ها

۴-اخبار و رویدادها

۵- توصیه های هواشناسی کشاورزی (یکشنبه و چهارشنبه )

۶-نشریات ماهانه در پایان ماه

۷-فصلنامه ها در پایان فصل

۸-پیش بینی فصلی در ابتدای هر فصل

۹ –  میزان بارندگی ایستگاهها بعد از هر باران

۱۰- میز خدمت الکترونیکی، لینک سامانه ها و اطلاع رسانی ارائه خدمت

۱۱-اطلاع رسانی خدمات و فرایندها (شناسنامه خدمات)

۱۲-صفحات داخلی مربوط به معاونتها و مدیریت ها

۱۴-مناقصات و مزایدات

۱۴-مطالب مربوط به مناسبتهای ملی و مذهبی

۱۵-اطلاعات تماس سازمان (شماره تلفن، دورنگار، ارتباط با رئیس سازمان، معاونین و مدیران)

۱۶موارد کلی مرتبط با تارنما