وب سایت هواشناسی گلستان  يك درگاه اطلاع رساني در زمينه ارائه خدمات سازماني بر حسب شرح وظايف واحدهاي مختلف سازماني است و با توجه به ضرورت بروز بودن كليه اطلاعات مي بايست در بازه هاي زماني مورد نياز بهنگام گردد. در اين راستا سامانه پيام رسان داخل  سروش  به منظور ارسال به موقع اطلاعات به واحد فناوري اطلاعات جهت بارگذاري در تارنما، راه اندازي شده و رابطين محترم معاونتها و مديريتها به صورت روزانه نسبت به بازديد تارنما اقدام نموده و در صورت لزوم، اطلاعات مورد نظر خود را جهت بارگذاري به گروه فناوري اطلاعات ارسال مي نمايند.

  مهمترين مواردي كه در اين سايت بروز مي گردند عبارتند از :

1- پیش بینی های 72 ساعته

2- پیش بینی 6 روزه

3- اطلاعیه ها و اخطاریه ها

4-اخبار و رويدادها

5- توصیه های هواشناسی کشاورزی (یکشنبه و چهارشنبه )

6-نشریات ماهانه در پایان ماه

7-فصلنامه ها در پایان فصل

8-پیش بینی فصلی در ابتدای هر فصل

9 –  میزان بارندگی ایستگاهها بعد از هر باران

10- ميز خدمت الكترونيكي، لينك سامانه ها و اطلاع رساني ارائه خدمت

11-اطلاع رساني خدمات و فرايندها (شناسنامه خدمات)

12-صفحات داخلي مربوط به معاونتها و مديريت ها

14-مناقصات و مزايدات

14-مطالب مربوط به مناسبتهاي ملي و مذهبي

15-اطلاعات تماس سازمان (شماره تلفن، دورنگار، ارتباط با رئيس سازمان، معاونين و مديران)

16موارد كلي مرتبط با تارنما