سخنرانی علمی با موضوع محصولات رادار و کاربردهای آن درهواشناسی گلستان

🔹سخنرانی علمی با موضوع محصولات رادار و کاربردهای آن درهواشناسی گلستان

🔹 سخنرانی علمی با موضوع ” استفاده از محصولات رادار هواشناسی برای مکان یابی تشکیل هسته بارشی و کمک به پیش بینی های کوتاه مدت و هشدار وقوع سیل” به ‌صورت مجازی امروز دوشنبه 22 شهریور در هواشناسی گلستان برگزار شد.

🔹 به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، با انجام هماهنگی و همکاری دکتر شاهرخ فاتح مدیر توسعه هواشناسی کاربردی، سخنرانی علمی با موضوع ” استفاده از محصولات رادار هواشناسی برای مکان یابی تشکیل هسته بارشی و کمک به پیش بینی های کوتاه مدت وهشدار وقوع سیل” توسط دکتر پرویز پنجه کوبی به ‌صورت مجازی در سالن شهید همت سازمان ( با رعایت شیوه نامه های بهداشتی مصوب ستاد ملی کرونا ) امروز دوشنبه 22 شهریور برگزار شد.

🔹 مدیران و کارشناسان حاضر در این وبینار علمی با سر فصل های مبانی و اساس کار رادار، شناخت و کاربرد محصولات بارشی رادار، نحوه محاسبه مجموع بارش و حجم رواناب در حوضه های آبریز و همینطور استفاده از محصولات هیدرولوژی رادار در جهت پیش بینی وقوع سیل احتمالی آشنا شدند.