فراخوان وبینار سازمان هواشناسی کشور به مناسبت روز ملی خلیج فارس

فراخوان وبینار سازمان هواشناسی کشور به مناسبت روز ملی خلیج فارس     


سازمان هواشناسی کشور به مناسبت روز ملی خلیج فارس، وبینار با موضوع مسائل

هواشناسی دریایی و تغییرات اقلیمی در خلیج فارس را روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ به آدرس: http://video.irimo.ir/oasc برگزار می‌‌کند.

منبع خبر: روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور

روابط عمومی هواشناسی استان گلستان