قابل توجه پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر

«اطلاعیه»

و آزمون اختصاصی ایثارگران در سازمان هواشناسی کشور

با توجه به اعلام نتیجه گزینش و لزوم طی دوره آموزشی جهت دارندگان مدرک تحصیلی غیراز رشته تحصیلی هواشناسی برای مشاغل اختصاصی سازمان هواشناسی کشور، به اطلاع می رساند، دوره آموزشی مذکور به صورت مجازی و برای مشاغل کارشناس هواشناسی همدیدی از ۲۳ بهمن ماه و برای سایر مشاغل اختصاصی از ۱۴ اسفند ماه برگزار می گردد. اطلاعات تکمیلی از طریق اداره کل هواشناسی استان شغل محل انتخابی، به اطلاع پذیرفته شدگان خواهد رسید.