مجموع بارش اسفند و فروردین نرمال تا بیشتر از نرمال خواهد بود

مجموع بارش اسفند و فروردین نرمال تا بیشتر از نرمال خواهد بود
✅ نوربخش داداشی در گفتگو با روابط عمومی گفت: میانگین بارندگی استان از ابتدای سالجاری تاکنون 209 میلیمتر و نسبت به آمار بلند مدت 9 درصد کاهش داشته است.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ داداشی مدیر کل هواشناسی استان افزود: مجموع بارش اسفند و فروردین نرمال تا بیشتر از نرمال خواهد بود و میزان بارش از اردیبهشت تا تیر سال 1401 نسبت به دوره بلند مدت کاهش خواهد داشت.
✅ مدیر کل هواشناسی استان در خصوص تغییرات دمایی اسفند گفت: میانگین دما اسفند ماه نسبت متوسط دمای اسفند 0.5 درجه سردتر خواهد بود. در بهار 1400 میانگین دما نسبت به میانگین بلند مدت 0.5 درجه افزایش خواهد داشت.