مجموع بارش اسفند و فروردین نرمال تا بیشتر از نرمال خواهد بود

مجموع بارش اسفند و فروردین نرمال تا بیشتر از نرمال خواهد بود
✅ نوربخش داداشی در گفتگو با روابط عمومی گفت: میانگین بارندگی استان از ابتدای سالجاری تاکنون ۲۰۹ میلیمتر و نسبت به آمار بلند مدت ۹ درصد کاهش داشته است.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ داداشی مدیر کل هواشناسی استان افزود: مجموع بارش اسفند و فروردین نرمال تا بیشتر از نرمال خواهد بود و میزان بارش از اردیبهشت تا تیر سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره بلند مدت کاهش خواهد داشت.
✅ مدیر کل هواشناسی استان در خصوص تغییرات دمایی اسفند گفت: میانگین دما اسفند ماه نسبت متوسط دمای اسفند ۰.۵ درجه سردتر خواهد بود. در بهار ۱۴۰۰ میانگین دما نسبت به میانگین بلند مدت ۰.۵ درجه افزایش خواهد داشت.