میانگین پوشش برف استان در بهمن ما امسال بیش از 100 درصد نسب به میانگین بلند مدت افزایش داشته است

✅ میانگین پوشش برف استان در بهمن ما امسال بیش از 100 درصد نسب به میانگین بلند مدت افزایش داشته است

✅ نور بخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان در گفتگو با روابط عمومی افزایش بیس از 100 درصدی پوشش برفی در بهمن ماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

 

 

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ داداشی در گفتگو با روابط عمومی گفت: بر اساس تصاویر ماهواره MODIS میانگین پوشش برفی استان در بهمن ماه 2000 کیلومتر مربع بوده و این وضعیت در حالیست که در مدت مشابه سالجاری تصاویر ماهواره یاد شده نشان میدهد که پوشش برفی استان به 4800 کیلومتر مربع رسیده است.

 

✅ وی افزود: مقایسه مقادیر یاد شده حاکی از آن است که در مجموع بازه زمانی فوق پوشش برفی استان در سالجاری نسبت به مدت مشابه قبل بیش از 100 درصد افزایش  پیدا کرده است.

 

✅ وی در ادامه افزود: میانگین پوشش برف استان در سال 1399 در حدود 1640 کیلومتر مربع بوده است