هواشناسی استان گلستان در بیستمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

هواشناسی استان گلستان در بیستمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

✅ با توجه به اهمیت موضوع سیلاب در گلستان، نشست تخصصی سیلاب استان گلستان با موضوع فرصت ها و تهدیدها و در دو محور نقش عوامل انسانی در تشدید خسارات سیل و نقش اقدامات سازه ای و غیر سازه ای در مدیریت سیل و کاهش خسارات بصورت وبینار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان برگزار شد.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، دکتر پرویز پنجه کوبی که در این وبینار با ارائه موضوع “پیش بینی سیل های ناگهانی” شرکت داشت پس از استماع گزارشات تعدادی از شرکت کنندگان گفت:شرایط تشکیل و بزرگی سیل در همه جا و هر مکانی یکسان نیست.

✅ وی افزود: بررسی ها نشان داده است که تاثیر تغییرات بارش بر واکنش رواناب پیچیده است که این نه تنها به درجه تغییرات بارش، بلکه به خصوصیات حوضه از قبیل خاکها، زمین شناسی و ریخت شناسی رودخانه بستگی دارد و نتایج بطور غیر مستقیم از یک بخش به جاهای مشابه قابل انتقال است.

✅ پنجه کوبی در ادامه گفت: در زمانی که خاک اشباع از آب باشد، تغییرات بارش حرکات سیل را کنترل می کند و اولین مشکل درباره پیش بینی سیل، مشخص نمودن اطلاعات پراکنش زمانی و مکانی بارش در سطح حوضه آبریز است و تاکید نمود: برای کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از سیل، به سیستم هشدار آنی و پیش بینی آب و هوایی بهنگام، جهت برآورد درست حجم بارش، نیاز بوده و نقش پراکنش شدت بارش در مقدار رواناب را بسیار مهم قلمداد نمود.

✅ نماینده هواشناسی استان در این وبینار همچنین گفت: اگر بارش در بازه زمانی طولانی¬تر بر سطح حوضه باریده باشد(شدت بارش کم باشد)، احتمال رخداد سیل آن کم است و همچنین شدت سیل نیز کم خواهد بود و افزود:

✅ در بررسی جزئیات شدت بارش به کمک تصاویر رادار که مربوط به مجموع ساعتی بارش برآوردی رادار است مشخص شده که تاثیر شدت لحظه¬ای و کوتاه مدّت بارش هم بسیار مهم و در بارش-های رگباری که شدت بارش در برخی اوقات خیلی زیاد بوده، تاثیر بیش¬تری در افزایش رواناب داشت.

✅ پنجه کوبی سخنان خود را اینچنین به پایان رساند: با بررسی محصولات و تصاویر مختلف رادار در مواقع قبل، حین و بعد از وقوع سیل بطور کلی می¬توان به نتایج زیر اشاره کرد:

✅ الف)در حوضه¬هایی با مساحت کم¬تر از50 کیلومتر مربع، با حجم بارش بیش 500 هزار متر مکعب بارش احتمال سیل وجود خواهد داشت.

✅ ب) در حوضه¬هایی با مساحت بین 50 تا 100 کیلومتر مربع، با حجم بارش بیش از 1 (یک) میلیون متر مکعب بارش، احتمال سیل وجود خواهد داشت.

✅ ج) درحوضه¬هایی با مساحت بین 100 تا 200 کیلومتر مربع، با حجم بیش از 2 میلیون متر مکعب بارش احتمال سیل خواهد داشت.

✅ د) در حوضه¬هایی با مساحت بین 200 تا 400 کیلومتر مربع، با حجم بیش از 3 میلیون متر مکعب بارش، احتمال سیل وجود خواهد داشت.

✅ ه) درحوضه¬هایی با مساحت بین 400 تا 1000 کیلومتر مربع ، با حجم بارش بیش از 5 میلیون متر مکعب بارش، احتمال سیل وجود خواهد داشت.