وقوع خشکسالی متوسط تا بسیار شدید در فروردین سال 1400 استان گلستان

وقوع خشکسالی متوسط تا بسیار شدید در فروردین سال 1400 استان گلستان

نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی گلستان در گفتگو با اصحاب رسانه و در تحلیل شرایط آب و هوایی فروردین 1400 از وقوع خشکسالی متوسط تا بسیار شدید در این ماه در استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ داداشی در این گفتگو در خصوص شرایط أب و هوایی اولین ماه سال جدید استان گفت:

در فروردین ماه 1400 متوسط مجموع بارش ایستگاه های سینوپتیک استان 21.9 میلیمتر بوده است، که نشان می دهد 58 درصد نسبت به متوسط این ماه کاهش بارش رخ داده که این وضعیت بر اساس شاخص ها حاکی از وقوع خشکسالی متوسط تا بسیار شدید در این ماه در استان است.

 وی افزود: بیشترین میزان بارش این ماه در مینودشت به میزان 55.3 میلیمتر اتفاق افتاده و کمترین میزان بارش نیز به میزان 8.1 میلیمتر در اینچه برون رخ داده و به ثبت رسیده است.

 این مقام مسئول در ادامه گفت : در فروردین 1400 متوسط دمای ایستگاه های سینوپتیک استان 16.9 درجه سانتیگراد بوده است بطوریکه 2.1 درجه نسبت به متوسط فروردین ماه و نسبت به سال گذشته 3.6 درجه افزایش را نشان می دهد. حداکثر دمای ثبت شده 35.6 درجه سانتیگراد در اینچه برون و حداقل دمای ثبت شده 0.8 درجه سانتیگراد در فرود گاه گرگان بوده است.

مدیر کل هواشناسی گلستان در پایان گفت : با توجه به پیش بینی فصلی کاهش میزان بارش ها نسبت به شرایط نرمال تا پایان فصل بهار همچنان ادامه خواهد داشت.