کاهش ۳۵ درصدی بارش باران از اول دیماه تاکنون نسبت به آمار بلند مدت

کاهش ۳۵ درصدی بارش باران از اول دیماه تاکنون نسبت به آمار بلند مدت

✅ نوربخش داداشی در گفتگو با روابط عمومی گفت: میانگین بارندگی از اول دیماه سالجاری تاکنون نسبت به آمار بلند مدت ۳۵ درصد کاهش داشته است.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ داداشی مدیر کل هواشناسی استان میانگین بارندگی استان از شروع دیماه را ۱۲.۹ میلیمتر اعلام نموده و افزود: این مقدار بارش نسبت به میانگین بلند مدت مشابه ۳۵ درصد کاهش داشته است.

✅ داداشی همچنین گفت: میانگین بارش استان از ابتدای سال زراعی تا کنون معادل ۱۰۱.۴میلیمتر است که نسبت به بارش بلند مدت ۳۱ درصد کاهش داشته است.

✅ مدیر کل هواشناسی استان در خصوص تغییرات دمایی دیماه گفت: میانگین دما از ابتدای دی ماه تا کنون ۸.۷ درجه بود که نسبت به میانگین بلند مدت ۱ درجه افزایش داشته است.

✅ داداشی در پایان گفت : با توجه به پیش بینی های فصلی میزان بارش طی ماههای بهمن و اسفند در حد نرمال و میانگین دما برای بهمن و اسفند ماه ۰.۵ درجه نسبت به نرمال کاهش خواهد داشت.