کاهش 39 درصدی بارندگی در خرداد ماه  سالجاری استان گلستان

کاهش 39 درصدی بارندگی در خرداد ماه  سالجاری استان گلستان

نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان در گفتگو با روابط عمومی و در تحلیلی از شرایط آب و هوایی خرداد 1400 استان گفت : در ادامه روند کاهشی بارندگی در استان، در خرداد سالجاری 39 درصد نسبت به متوسط  این ماه کاهش  بارش در استان رخ داده است.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، داداشی مدیر کل استان درگفتگو با روابط عمومی در خصوص وضعیت بارش استان گفت: در خرداد  ماه سالجاری میانگین بارش استان  12 میلیمتر بوده است، این مقدار بارش نشان می دهد 39 درصد نسبت به متوسط  این ماه کاهش  بارش رخ داده است.

وی افزود: بیشترین میزان بارش این ماه در بین ایستگاههای سینوپتیک استان در شهرستان کلاله بمیزان 35.6 میلیمتر  و کمترین میزان بارش بمقدار 2.5 میلیمتر در ایستگاه مرزی اینچه برون اندازه گیری و به ثبت رسیده است.

این مقام مسئول در ادامه گفت : به لحاظ دمایی نیز در خرداد  1400 میانگین دمای ایستگاههای سینوپتیک استان 25.8 درجه سانتیگراد بوده است بطوریکه 1.4 درجه سانتیگراد نسبت به متوسط خرداد ماه افزایش داشته است که در این بین حداکثر دمای ثبت شده بمیزان 47 درجه سانتیگراد در ایستگاه منطقه مرزی اینچه برون  و حداقل دمای ثبت شده بمیزان 14.7 درجه در ایستگاه فرودگاه گرگان  به ثبت رسیده است.

مدیر کل هواشناسی استان در پایان سخنان خود گفت:  در خرداد 1400 میانگین ساعات آفتابی ایستگاههای سینوپتیک استان   268.5 ساعت و میانگین تبخیر استان  233 میلیمتر بوده است.