کاهش ۷۰ درصدی پوشش برفی نیمه اول دیماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان گلستان

‍ ✅ کاهش ۷۰ درصدی پوشش برفی نیمه اول دیماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان گلستان

✅ نور بخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان در گفتگو با روابط عمومی از کاهش ۷۰ درصدی پوشش برفی نیمه اول دیماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ داداشی در گفتگو با روابط عمومی گفت: بر اساس تصاویر ماهواره MODIS پوشش برفی استان در نیمه اول دیماه سال گذشته ۵۰۰۰ کیلومتر مربع بوده و این وضعیت در حالیست که در مدت مشابه سالجاری تصاویر ماهواره یاد شده نشان میدهد که پوشش برفی استان به ۶۶۰ کیلومتر مربع رسیده است.

✅ وی افزود: مقایسه مقادیر یاد شده حاکی از آن است که در مجموع بازه زمانی فوق پوشش برفی استان در سالجاری نسبت به مدت مشابه قبل ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است.