گرامیداشت روز پژوهش و تجلیل از همکاران پژوهشگر در هواشناسی گلستان

‍✅ گرامیداشت روز پژوهش و تجلیل از همکاران پژوهشگر در هواشناسی گلستان

✅ مراسمی با حضور نوربخش داداشی مدیر کل و همکاران ستادی در محل سالن کنفرانس هواشناسی استان به منظور گرامیداشت روز پژوهش برگزار و از همکاران حوزه پژوهش و تحقیقات تجلیل شد.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ داداشی مدیر کل استان ضمن تبریک روز پژوهش در جمع همکاران گفت:

✅ با توجه به نقش و جایگاه هواشناسی و امکان تحقیق در موضوعات خاص و عام المنفعه’ بخش تحقیقات کاربردی باید فعالیت های خود را در خصوص نیازهای استان بالاخص در حوزه آب’ گردو خاک’ کشاورزی و… گسترش دهد.

✅ وی افزود: در شورای برنامه ریزی و کمیته های مربوط استانی’ هواشناسی استان با ارائه گزارش در بحث گردوخاک’ استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر و دیگر موضوعات مربوط به وضعیت آب و هوایی تاکنون نقش بسیار مثبتی در این زمینه ها داشته است ولی در عین حال باید دیگر نیازهای استان در حوزه فعالیت تخصصی خود را باید احصا و با همکاری دیگر پژوهشگران’ اساتید دانشگاهها بتوانیم نقش موثرتری در تحقیقات کاربردی ایفا نماییم.

✅ در پایان این مراسم از آقایان عثمان مجیدی’ سید اسماعیل حسینی’ عبدالجبار چوگان’ حسین شاکری’ میعاد کیا و خانم ها مریم نیکزادفر’ خدیجه محمد نیا که در زمینه تحقیقات پژوهشی و کاربردی هواشناسی فعالیت مینمایند با اهدا لوح تقدیر’ تحلیل و قدردانی شد.