26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان عزیز به میهن اسلامی گرامی باد

 26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان عزیز به میهن اسلامی گرامی باد

 

♦️ مقام معظم رهبرى درباره آزادگان چنین فرموده ‏اند:

♦️ «یکى از چیزهایى که شما را، دلهایتان را زنده نگه میداشت، پر امید نگه می‏داشت، یاد آن چهره و روحیه پرصلابت امام عزیزمان بود. آن ‏بزرگوار هم خیلى به یاد اسرا بودند. حال پدرى را که فرزندانش به این شکل از او دور شده باشند، راحت میشود فهمید…

 

26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان عزیز به میهن اسلامی را به همه آزادگان معزز و عموم مردم تبریک و تهنیت عرض مینماییم.

روابط عمومی هواشناسی استان گلستان