27 اردیبهشت روز روابط عمومی و ارتباطات گرامی باد

مقام معطم رهبری (مد ظله):

روابط عمومی بهترین نمایانگر اوضاع داخلی یک نهاد از یک سو و

از سوی دیگر منعکس کننده چگونگی مسائلی است که در آن نهاد می گذرد.

 

27 اردیبهشت روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات را به تمامی فعالان این عرصه تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

 

روابط عمومی هواشناسی استان گلستان