توصیف سامانه های جوی مورد انتظار: نفوذ سامانه پرفشار زمان شروع: جمعه بعدازظهر مورخ 10/04/1401 نوع مخاطره: در برخی نقاط وزش باد نسبتا" شدید ( گاها" شدید) ، گرد و خاک محلی ، رگبار و رعد و برق پراکنده ، افت نسبی دما(4 تا 6 درجه ) (منطقه استان گلستان) زمان پایان: یکشنبه شب مورخ 12/04/1401 اثر مخاطره: احتمال آسیب به ابنیه با استحکام پایین در اثر وزش باد نسبتا" شدید تا شدید توصیه: انجام تمهیدات پیشگیرانه لازم