اجرای طرح پویش ملی سلامت در محل اداره کل هواشناسی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی هوشناسی گلستان، طرح پویش ملی غربالگری سلامت (فشار خون و دیابت) کارکنان اداره کل هواشناسی گلستان با حضور پرسنل دانشگاه علوم پزشکی استان و مرکز بهداشت استان در اداره کل هواشناسی انجام شد.
کمالی مدیر کل هواشناسی گلستان گفت: در این طرح پایش دوره‌ای شاخص‌های وضعیت سلامت کارکنان مانند تعیین میزان قند خون، فشار خون کارکنان مورد بررسی قرار گرفت.
وی در ادامه بیان کرد: در این طرح بیش از 30 نفر از کارکنان اداره کل هواشناسی استان مورد سلامت‌سنجی و ارزشیابی قرار گرفتند.