انجام مانور پدافند غیر عامل در هواشناسی گلستان

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، به منظور آمادگی کارکنان شبکه پایش هواشناسی گلستان در حوزه غرب استان گلستان (ایستگاه های هواشناسی همدیدی دریایی شهرستان بندر ترکمن و ایستگاه هواشناسی همدیدی شهرستان بندرگز) ، در روز شنبه هجدهم شهریور ماه ، هواشناسی گلستان اقدام به برگزاری مانور با عنوان گزارش ارسال هوا در شرایط پدافندی و بحرانی با سناریوی قطع برق و خطوط ارتباطی و از کار افتادن شبکه های اینترنتی در ایستگاه هواشناسی همدیدی دریایی بندر ترکمن نمود.در این مانور که بصورت آموزشی، دورمیزی و عملیاتی و با حضور امان محمد کمالی، مدیر کل هواشناسی گلستان و رئیس کمیته پدافند غیرعامل هواشناسی گلستان و کارشناسان اداره کل پدافند غیرعامل استانداری گلستان برگزار شد، امان محمد کمالی ضمن تاکید بر حادثه خیز بودن استان گلستان و تجارب سیلاب های گذشته و…، به اهمیت جایگاه هواشناسی در ارسال و تولید داده، ارائه خدمات به بخش های مختلف اعم از کشاورزی، شیلات، هوانوردی، دریایی اشاره نموده و تداوم کارکردهای هواشناسی در شرایط بحرانی را اصلی ترین هدف هواشناسی در امر پدافند غیرعامل برشمردند. در مانور مذکور ضمن باز آموزی مباحث پدیده های هواشناسی و کدها و روش‌های دیده بانی، از روش‌ها، ادوات سنتی و جداول سایکرومتری برای ارسال گزارش هوا استفاده شد.