ایستگاه سیار هواشناسی در گلستان عملیاتی شد

مدیر کل هواشناسی استان از عملیاتی شدن ایستگاه سیار هواشناسی استان خبر داد.

امان محمد کمالی گفت: این ایستگاه سیار هواشناسی با همکاری استانداری و در اختیار گذاشتن خودرو کمک دار و تهیه و نصب تجهیزات هواشناسی توسط سازمان مرکزی، عملیاتی شده است.وی ادامه داد: ایستگاه هواشناسی سیار خودرویی به صورت لحظه ای وضعیت دما، جهت و سرعت باد، میزان باران و رطوبت منطقه را برای سرعت دادن عملیات امداد و استفاده از بالگرد در اختیار کارشناسان و مسوولان دستگاه‌های عمل کننده قرار می دهد.

وی افزود:فعالیت ایستگاه سیار هواشناسی یکی از نیازهای مبرم استان حادثه خیز گلستان در مواقع بروز حوادثی از جمله آتش سوزی و سیلاب است.

گلستان ۴۵۲ هزار هکتار عرصه جنگلی و ۸۶۲ هزار هکتار عرصه مرتعی دارد که جزو مناطق پرخطر از نظر وقوع آتش سوزی هستند و استقرار ایستگاه سیار هواشناسی در ارائه برخط وضعیت جوی به مرکز عملیات و تصمیم گیری ها موثر خواهد بود.