برگزاری کارگاه و مانور آموزشی پدافند غیرعامل سایبری در هواشناسی گلستان

اداره کل هواشناسی گلستان با همکاری مرکز مدیریت راهبردی افتای استان گلستان کارگاه و مانور آموزشی پدافند غیرعامل سایبری برگزار نمود.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، روز سه شنبه 28 شهریور هواشناسی گلستان با همکاری مرکز مدیریت راهبردی افتای استان اقدام به برگزاری کارگاه و مانور آموزشی پدافند غیرعامل سایبری نمود. مانور مذکور با نظارت کارشناسان اداره کل پدافند غیرعامل استانداری گلستان برگزار شد، در این کارگاه آموزشی امان محمد کمالی مدیر کل هواشناسی گلستان و رئیس کمیته پدافند غیرعامل هواشناسی استان گلستان و کارکنان ستادی این اداره کل به صورت حضوری و همکاران شبکه پایش در ایستگاه هاي تابعه به صورت وبینار شرکت داشتند، در این کارگاه آموزشی ضمن تاکید بر این امر که ایران هدف حملات سایبری در جهان است، پیرامون امنیت سایبری، حملات سازمان یافته علیه سازمان های دولتی کشور، مخاطرات امنیتی کارمندان در سازمان ها و همچنین ارائه راهکار جهت جلوگیری و کاهش آسیب پذیری های سایبری بحث و تبادل نظر شد. در پایان به صورت موردی چند راه نفوذ سایبری مورد بررسی قرار گرفت.