کسب عنوان برتر هواشناسی گلستان در اولین رویداد ملی مدیریت بحران ایران قوی سال 1401 و تقدیر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از مدیرکل هواشناسی گلستان

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از مدیرکل هواشناسی  گلستان تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، دکتر محمد حسن نامی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از اقدامات مهندس کمالی مدیرکل هواشناسی گلستان و مجموعه همکاران هواشناسی گلستان در خصوص کسب رتبه برتر استان گلستان در اولین رویداد ملی مدیریت بحران ایران قوی در سال 1401 تقدیر بعمل آورد.

محور های اصلی رویداد مدیریت بحران ایران قوی سال 1401، رشد و توسعه دانش و فناوری در هماهنگی پیشگیری و کاهش خطر پذیری مدیریت بحران، رشد و توسعه دانش و فناوری در کنترل و هماهنگی پاسخ مدیریت بحران ، رشد و توسعه دانش و فناوری در فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی مدیریت بحران بوده است.

در بخشی از لوح تقدیر دکتر نامی آمده است:

به پاس قدردانی از تلاش ها و فعالیت های ارزشمند شما و مجموعه همکاران در راستای تحقق اهداف مدیریت بحران و همچنین کسب رتبه برتر در اولین رویداد ملی مدیریت بحران ایران قوی در سال 1401، فرصت را مغتنم شمرده و به مصداق حدیث شریف « من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » تقدیر و تشکر می نمایم.