دیدار و نشست مشترک مدیرکل هواشناسی و مدیرکل فرودگاه های استان گلستان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی گلستان، نشست مشترک رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان ، مدیرکل هواشناسی و مدیرکل فرودگاه های استان گلستان، روز سه شنبه، 2 آبان ماه 1402، برگزار شد.

 

در این دیدار و نشست مدیرکل هواشناسی و مدیرکل فرودگاه های استان گلستان ضمن عرض تبریک انتصاب مهندس نورانی، هریک از مدیران به بیان اقدامات مهم صورت گرفته در دستگاه متبوع مربوطه پرداختند.

 

متانت مدیرکل اداره کل فرودگاه های استان گلستان، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در جهت افزایش تعداد پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان و نیز پیگیری های صورت گرفته در خصوص حل مشکل سوخت رسانی فرودگاه کلاله گزارشی ارائه نمود.

 

در ادامه جلسه وی اشاره کرد: ضرورت برنامه ریزی در خصوص جابه جایی ایستگاه هواشناسی واقع در فرودگاه گرگان به جایگاه پیش بینی و مطالعه شده جدید بر اساس استانداردهای پروازی و هواشناسی بسیار موضوع مهم و کلیدی است.

 

کمالی مدیرکل هواشناسی از برنامه ها و نیز اقدامات صورت گرفته و نیز لزوم تسریع در اتمام ساختمان برج رادار استان واقع در گنبد کاووس، گزارشی را ارائه نمود و در ادامه مطالبی را درخصوص کسری اعتبارات هزینه ای و لزوم توجه ویژه به معیشت همکاران و اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای هواشناسی گلستان عنوان نمودند.

 

نورانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات صورت گرفته قول مساعدت و همکاری این سازمان به جهت تلاش و برنامه ریزی در جهت کمک به حل مسائل مطروحه را بیان نمود، وی تاکید کرد: هماهنگی و هم افزایی دوجانبه در جهت توسعه و ارتقاء کیفی، بین اداره کل هواشناسی و اداره فرودگاه های استان گلستان بایستی به طور جد صورت پذیرد.