خدمات ارائه شده در این اداره کل به شرح زیر می باشد :

۱- خدمات عامه

۲-خدمات تخصصی

۳- خدمات تهک (توسعه هواشناسی کاربردی )

لطفا در صورت بروز هر گونه مشکل یا سئوالی در این خصوص با شماره تلفن ۳۲۴۸۰۲۶۶ تماس حاصل نمایید .

.

خدمات عامه هواشناسی گلستان

فرایند ارائه آمار

 

 

خدمات تخصصی 

 

خدمات تهک (توسعه هواشناسی کاربردی )