خدمات ارائه شده در این اداره کل به شرح زیر می باشد :

1- خدمات عامه

2-خدمات تخصصی

3- خدمات تهک (توسعه هواشناسی کاربردی )

لطفا در صورت بروز هر گونه مشکل یا سئوالی در این خصوص با شماره تلفن 32480266 تماس حاصل نمایید .

.

خدمات عامه هواشناسی گلستان

فرایند ارائه آمار

 

 

خدمات تخصصی 

 

خدمات تهک (توسعه هواشناسی کاربردی )