طرح پیشنهادی اداره کل هواشناسی به عنوان اولویت پژوهشی اول استان انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان : در هفته پژوهش و در دومین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، نوآوری و فناوری استان  طرح پیشنهادی اداره کل هواشناسی به عنوان اولویت پژوهشی اول استان انتخاب شد.

در این جلسه عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت : با توجه به اینکه در استان گلستان،مباحث پیشگیری و اقداماتی در جهت اطفاء حریق و استفاده از تکنولوژی و فناوری های نوین در خصوص مدیریت حریق با آمادگی بیشتر و هزینه های کمتر صورت گیرد، لذا بایستی به دنبال راهکار نیز بود تا میزان خسارت آتش سوزی را به حداقل رسانده شود،  براین اساس از مجموعه طرح های پیشنهادی دستگاههای اجرایی استان در سال 1401، طرح اداره کل هواشناسی استان گلستان با عنوان ” پیش بینی احتمال وقوع خطر آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی در استان گلستان با استفاده از خروجی مدل های عددی هواشناسی و شاخص های آب و هوایی و محیطی ” با امتیاز 83 بالاترین امتیاز و رتبه اول را در بین 30 طرح نهایی استان کسب نمود و جزء اولویت پژوهشی اول استان قرار گرفت.

کمالی مدیر کل هواشناسی گلستان عنوان کرد : طرح پژوهشی ” پیش بینی رواناب و سیلاب ناگهانی  به کمک داده های رادار و شبکه ایستگاههای هواشناسی در حوضه قره سو استان گلستان” به عنوان اولویت پژوهشی پنجم استان انتخاب و پذیرفته شد. شایان ذکر است هواشناسی گلستان در مجموع، 15 درصد از بودجه پژوهشی استان گلستان را در سال 1401 به خود اختصاص داده است.