عناوین عملکردهای شاخص  سال 99اداره کل هواشناسی گلستان

 • راه اندازی هواگوی 134با خطوط E1 (60خط)
 • نصب و راه اندازی 15 ایستگاه دیتالاگری بارانسنجی online در سطح استان
 • نصب و راه اندازی سیستم پایش گردو غبار در اداره هواشناسی مراوه تپه
 • کالیبراسیون تجهیزات فنی هواشناسی( تشعشع – باد – فشار )و سنسورهای ایستگاه جاده ای خوش ییلاق
 • استاندارد سازی تجهیزات ایستگاههای سطح استان(بندرترکمن ، مینودشت ، اینچه برون ، گنبد)
 •  سرانه آموزشی کلیه کارکنان :91 درصد
 • مطالعات در خصوص جانمایی رادار هواشناسی (875 میلیون ریال  )
 • خرید و نصب تجهیزت آسیب دیده سیل 1398  در ایستگاههای سینوپتیک و خودکار  (30 میلیون ریال)
 • برگزاری مزایده خودرو (2600 میلیون ریال)
 • بازسازی ابنیه ایستگاههای بندرترکمن ، مینودشت ، اینچه برون ، گنبد (4 میلیاردو 800 میلیون ریال )
 • تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی (4 نفر )  و رسمی آزمایشی به قطعی (3 نفر )
 •  استخدام نیروی جدید (2 نفر )
 • حل معضل ابرسانی ایستگاه هاشم اباد
 • پرداخت مطالبات بازنشستگان
 • پیگیری سکوی برق اینچه برون و تامین برق سه فاز (60 میلیون ریال )
 • پیگیری پنل پیامکی

طرح پژوهشی :

 • پتانسیل سنجی و تهیه اطلس انرژی‌ تجدیدپذیر بادی با استفاده از فن آوری های نوین در استان گلستان

عناوین مقالات  :

 • واکاوی شدت-مدت-مساحت بارش و تاثیر آنبر سیل با استفاده از تصاویر و داده های رادار هواشناسی(مطالعه موردی سیل 8 خرداد 1393)