کسب رتبه برتر هواشناسی گلستان در ارزیابی عملکرد سال 1401 دستگاه های اجرایی

کسب رتبه برتر هواشناسی گلستان در ارزیابی عملکرد سال 1401 دستگاه های اجرایی در بین گروه عمومی، امنیتی و قضایی و کسب رتبه 3 استانی

مدیر کل هواشناسی گلستان از کسب رتبه برتر هواشناسی گلستان در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی، بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سال 1401 دستگاه های اجرایی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گلستان، امان محمد کمالی مدیر کل هواشناسی گلستان در این زمینه گفت: با اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پس از ارزیابی مستندات عملکرد دستگاه های اجرایی در سال 1401، هواشناسی گلستان موفق به کسب رتبه برتر در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی در بین گروه عمومی، امنیتی و قضایی شد.
همچنین کمالی عنوان کرد هواشناسی گلستان حائز رتبه 3 در بین 57 دستگاه اجرایی استان گردیده است. او این دستاورد مهم را حاصل تلاش کارگروه ارزیابی عملکرد هواشناسی گلستان دانست و ابراز امیدواری کرد همچنان شاهد کسب موفقیت ‌های بیشتر هواشناسی گلستان در عرصه ‌های مختلف باشیم.