کسب مقام قهرمانی تیم والیبال اداره کل هواشناسی گلستان در مسابقات جام رمضان کارکنان سازمان هواشناسی کشور

کسب مقام قهرمانی تیم والیبال اداره کل هواشناسی گلستان در مسابقات جام رمضان کارکنان سازمان هواشناسی کشور

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، مسابقات والیبال جام رمضان کارکنان با حضور ۶ تیم منتخب از ستاد مرکزی سازمان هواشناسی کشور، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، اداره کل هواشناسی استان تهران، اداره کل هواشناسی استان البرز، اداره کل هواشناسی استان گلستان و همچنین اداره کل هواشناسی استان مازندران در روزهای 27 و 28 فروردین به مدت دو روز در سالن ورزشی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور برگزار شد.  

اداره کل هواشناسی استان گلستان و اداره کل هواشناسی استان مازندران با شکست رقیبان خود به مرحله نهایی این مسابقات راه یافتند و در انتهای این رقابت ها تیم اداره کل هواشناسی استان گلستان با شکست تیم اداره کل هواشناسی استان مازندران به مقام قهرمانی این دور از مسابقات دست یافت.

در پایان این مسابقات با حضور مهدی رهنما “رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور” به عنوان میزبان این دور از مسابقات و جمعی از مدیران با اهداء جوایزی از تیم های برتر تقدیر بعمل آمد.

کسب مقام قهرمانی تیم والیبال اداره کل هواشناسی گلستان در مسابقات جام رمضان کارکنان سازمان هواشناسی کشور

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، مسابقات والیبال جام رمضان کارکنان با حضور ۶ تیم منتخب از ستاد مرکزی سازمان هواشناسی کشور، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، اداره کل هواشناسی استان تهران، اداره کل هواشناسی استان البرز، اداره کل هواشناسی استان گلستان و همچنین اداره کل هواشناسی استان مازندران در روزهای 27 و 28 فروردین به مدت دو روز در سالن ورزشی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور برگزار شد.  

اداره کل هواشناسی استان گلستان و اداره کل هواشناسی استان مازندران با شکست رقیبان خود به مرحله نهایی این مسابقات راه یافتند و در انتهای این رقابت ها تیم اداره کل هواشناسی استان گلستان با شکست تیم اداره کل هواشناسی استان مازندران به مقام قهرمانی این دور از مسابقات دست یافت.

در پایان این مسابقات با حضور مهدی رهنما “رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور” به عنوان میزبان این دور از مسابقات و جمعی از مدیران با اهداء جوایزی از تیم های برتر تقدیر بعمل آمد.