عناوین عملکرد شاخص هواشناسی استان در سال 98

احداث سکوی دریایی فرید پاک

نصب و راه اندازی فایروال هواشناسی

نصب ایستگاه گرد و غبار اینچه برون با همکاری محیط زیست در ایستگاه اینچه برون

استاندارد سازی ایستگاههای سینوپتیک سطح استان

کالیبراسیون سنسورهای فشار ، سمت و سرعت باد 

طرح پژوهشی :

بکارگیری فن آوری های نوین در خصوص پتانسیل سنجی استفاده از انرژی نو و تجدید پذیر خورشیدی در استان گلستان

مقالات :

1-صحت سنجی رابطه استدلالی بیشینه رواناب  به روش شدت مدت- مساحت با استفاده از داده های پوششی رادار(مطالعه موردی حوضه آبریز رامیان)

2 – بررسی سینوپتیکی و آماری بارشهای سیل آسا در استان گلستان مطالعه موردی بارش اسفند 97

3- بررسی مخاطرات تندبادهای سواحل جنوبی دریای خزر

4 – بررسی اثر تغییر اقلیم بر تغییرات سطح آب تالاب آلاگل با استفاده از تصاویر ماهواره