کاربران محترم می توانند در صورت تمایل به دریافت پیام ها (اطلاعیه ها و اخطاریه های )هواشناسی گلستان موارد زیر را پر کرده و ارسال نمایند .

لازم به ذکر است که این پیامک ها هیچگونه هزینه ای ندارد و رایگان می باشد

فرم ثبت نام پیامک هواشناسی گلستان