ایستگاههای خودکار: ایستگاههای خودکار معمولا  قادرند اطلاعات مربوط به دما ، رطوبت، سمت و سرعت باد، فشار هوا و میزان بارندگی و تابش خورشید را اندازه گیری کرده و به صورت گزارش هوا از طریق بستر مخابراتی ارسال کنند این ایستگاهها معمولا در منطقی که ایستگاههای سینوپتیک پوشش ندارند و یا در ایستگاههای سینوپتیک تکمیلی جهت پوشش اطلاعات شبانه نصب می شوند.

مشخصات ایستگاههای خودکار استان

ایستگاههای سینوپتیک: این ایستگاهها معمولا کاملترین مجموعه تجهیزات هواشناسی را دارا بوده و به صورت شبانه روزی و هر ساعت نسبت به ثبت اطلاعات و ارسال گزارشات هواشناسی اقدام می نمایند. در این ایستگاهها علاوه بر موارد ایستگاههای تکمیلی  شدت تابش آسمان ، خورشید و بازتابش سطح زمین اندازه گیری می شود ، همچنین دمای اعماق زمین از 5 سانتی متری تا عمق 1 متری سطح زمین اندازه گیری و ثبت می شود. میزان تبخیر 24 ساعته نیز در این ایستگاهها اندازه گیری می شود.

مشخصات ایستگاههای استان

 

 ایستگاههای کلیماتولوژی (اقلیم شناسی ): در این ایستگاهها اطلاعات اصلی شامل دما و رطوبت ، سمت و سرعت باد، میزان بارندگی و پدیده های مهمی که روی داده هر سه ساعت یک بار از ساعت 03 تا 15 به زمان بین المللی جمع آوری شده و در پایان ماه به مرکز جمع آوری اطلاعات ارسال می گردد.

مشخصات ایستگاههای استان

 

ایستگاههای بارانسنجی :  فقط به ثبت و اندازه گیری بارندگی مشغول می باشد و اطلاعات را به صورت ماهیانه به اداره تحقیقات و پیش بینی اداره کل هواشناسی ارسال می دارند .

مشخصات ایستگاههای استان

 

ایستگاههای هواشناسی جو بالا : آن دسته از ایستگاههایی هستند که پارامترهای فشار ،دما ، رطوبت و سمت و سرعت باد را در لایه های مختلف سطوح فوقانی جو ( از سطح زمین تا ارتفاع بیش از 20000 متر) را معمولاً دو بار در شبانه روز و در ساعات  UTC 12 و 00 توسط ارسال دستگاه رادیو سوند و بالن هواشناسی  اندازه گیری و گزارش می نمایند .این ایستگاه در فرودگاه گرگان مستقر می باشد.

 

ایستگاه هواشناسی فرودگاهی (CAT 1) :اطلاعات جوی باند فرودگاه از جمله جهت و سرعت باد، دید افقی و شاخص های دخیل در ایمنی پرواز را بصورت برخط (Online) در اختیار برج مراقبت پرواز قرار دهد و دقت دید خلبان را افزایش می دهد

 

ایستگاههای هواشناسی جاده‌ای : ایستگاه هواشناسی جاده‌ای در فصل زمستان هر ساعت 2 بار داده‌ها تهیه ، اندازه گیری و بررسی می‌شود و اگر دما به نزدیک صفر درجه سانتیگراد برسد، این تعداد در هر ساعت بیشتر هم می‌شود، زیرا در این حالت شرایط جاده در حالت تغییر است. در فصل تابستان این بررسی و اندازه گیری در هر ساعت یک بار انجام می‌شود. قطع ارسال اطلاعات از این دستگاهها ممکن است بخاطر خراب شدن آن یا در دست تعمیر بودن آن یا قطع ارتباط آن با مراکز باشد.استان گلستان در منطقه خوش ییلاق دارای ایستگاه هواشناسی جاده ای می باشد.

سایت جاده ای هواشناسی کشور