از برترین های سازمان هواشناسی کشور و ادارات کل هواشناسی استانها در بخش های مختلف تقدیر به عمل آمد

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گلستان، در شصتمین نشست شورای مدیران سازمان هواشناسی کشور، از برترین های سازمان هواشناسی کشور و ادارات کل هواشناسی استانها در بخش های مختلف تقدیر به عمل آمد. روز سه شنبه دوم اسفند ماه 1401، در حاشیه برگزاری شصتمین نشست سراسری مدیران هواشناسی کشور ، جشنواره برترین کارکنان در سال 1401 برگزار شد.

مهدی جاوردی معاون فنی، شبکه دیدبانی و مدیریت بحران،  عثمان مجیدی سرپرست گروه توسعه هواشناسی کاربردی،  نسیمه السادات کاظمی مسئول آموزش و تحول اداری و یعقوب طاطار رئیس  هواشناسی سینوپتیک شهرستان بندرترکمن به عنوان برترین های سازمان در سال 1401 مورد تشویق و تقدیر ریاست سازمان هواشناسی کشور قرار گرفتند .