افزایش دما و وزش باد نسبتاً شدید باد

‍ ‍✅افزایش دما و وزش باد نسبتاً شدید باد

✅ نشست پیش آگاهی و کمیته بحران هواشناسی استان به ریاست نوربخش داداشی مدیر کل استان و حضور سایر اعضا و تجزیه و تحلیل الگوها و نقشه های پیش یابی هواشناسی منجر به صدور هشدار زرد شماره ۱۴ مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شد.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ تحلیل نقشه ها و الگوهای پیش یابی هوا توسط کارشناسان گروه پیش بینی استان و تغییرات جوی روزهای آتی منجر به صدور هشدار زرد شماره ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شد تا شرایط به مدیریت بحران و سایر دستگاههای خدمت رسان و عموم مردم اطلاع رسانی شود’ متن هشدار صادره و پدیده های مورد انتظار و زمانهای شروع و خاتمه و مخاطرات ناشی از آنها بشرح زیر میباشد:

توصیف سامانه های جوی مورد انتظار: توسعه سامانه کم فشار حرارتی

زمان شروع: سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
نوع مخاطره:

۱- افزایش محسوس دما به ویژه در نیمه شرقی استان (پیش بینی بیشینه دما در روز چهارشنبه حدود ۴۵ درجه سانتیگراد)، کاهش محسوس رطوبت نسبی و گاهی وزش باد گرم نسبتا” شدید موقتی
۲- از چهارشنبه شنبه شب تا ظهر پنجشنبه وزش باد نسبتا” شدید (گاها” شدید) و همراه با گردوخاک محلی

منطقه اثر: استان گلستان

زمان پایان: پنجشنبه شب مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
اثر مخاطره:

۱- افزایش پتانسیل آتش سوزی در مراتع، جنگلها و زمین های کشاورزی

۲- احتمال آسیب به ابنیه با استحکام پایین بواسطه وزش باد شدید
توصیه: تهویه و تنظیم دمای مرغداری ها و گلخانه ها، مدیریت مصرف انرژی، اطمینان کامل از خاموش شدن آتش در جنگل ها، مزارع و مراتع و انجام تمهیدات پیشگیرانه لازم