انجام مانور پدافند غیرعامل در بخش پیش بینی هواشناسی استان گلستان

مانور پدافند غیر عامل در بخش پیش بینی هواشناسی استان گلستان با حضور محمدی مدیر کل پدافند غیر عامل استان گلستان ، داداشی مدیر کل هواشناسی در مرکز مانیتورینگ پیش بینی هواشناسی گلستان در تاریخ 26 مهر ماه برگزار شد .

پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیر نظامی است؛ و به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که به جنگ افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد. هدف انجام مانور پدافند غیر عامل در بخش پیش بینی هواشناسی گلستان تمرین ارائه خدمات پیش بینی هواشناسی در شرایط پدافند غیر عامل می باشد.

آقای داداشی در ابتدای مانور به نقش هواشناسی در پدافند غیرعامل پرداخت، وظیفه اصلی هواشناسی پایش داده های جوی ، پردازش داده ها و تولید پیش بینی وضعیت جوی است که مهمترین محصول هواشناسی است. مانور پدافند غیر عامل در بخش پیش بینی با سناریوی قطع اینترنت ، قطع شبکه ارتباطی کشوری و استانی با استفاده از داده ایستگاه های هواشناسی استان از طریق تلفن و شبکه های جایگزین برای این شرایط ، تهیه نقشه های هواشناسی به صورت سنتی و استفاده از داده های ایستگاه جو بالای فرودگاهی استان، پیش بینی وضعیت جوی برای استان گلستان برای چند روز آینده با صحت قابل قبول تولید شد.

همچنین در این مانور هواشناسی گنبد به عنوان مرکز B در شرایط پدافند غیر عامل از طریق شبکه وایرلس در این مانور حضور داشتند.

آقای محمدی مدیر کل پدافند غیرعامل استان با اشاره به پیام مقام معظم رهبری، فرمودند پدافند غیر عامل حصول اطمینان از مصونیت و آمادگی از درون کشور است . از اهداف مهم این مانور حفظ کارکرد در بخش پیش بینی هواشناسی است و جلوگیری از تلفات انسانی و تداوم کار در هر شرایط بحرانی و قطع اینترنت می باشد. در حال حاضر دشمن تهدیدات را در فضای سایبری انجام می دهد و در این حملات به دنبال ایجاد اختلال در  سیستم کاری و عدم تداوم کارکرد در بخش های مختلف می باشد.